Máy CNC 4 trục đục tượng

Máy CNC 4 trục đục tượng

Máy CNC 4 trục đục tượng, đục trụ cầu thang, tượng lạt ma, tượng di lạc, máy 4 trục kết hợp chạm đục tranh 3D khi gắn thêm nhôm mặt bàn. Máy CNC 4 trục sử dụng cấu hình cao, sử dụng CA400 Tiếng Việt dễ sử dụng.