Máy CNC 4 trục đục tượng

Máy CNC 4 trục đục tượng

Máy CNC 4 trục đục tượng, đục trụ cầu thang, tượng lạt ma, tượng di lạc, máy 4 trục kết hợp chạm đục tranh 3D khi gắn thêm nhôm mặt bàn. Máy CNC 4 trục sử dụng cấu hình cao, sử dụng CA400 Tiếng Việt dễ sử dụng.

Sale
Máy cnc 4 trục 6 đầu

Giá khuyến mại 330.000.000₫

Giá cũ: 340.000.000₫

Sale
Máy cnc đục tượng 4 trục

Giá khuyến mại 330.000.000₫

Giá cũ: 340.000.000₫

Sale
Máy đục tượng 4D 8 đầu

Giá khuyến mại 370.000.000₫

Giá cũ: 380.000.000₫